Публикации

Кошмарът

Архив

Резюме В измислен свят, където злото царува навсякъде. Надеждата е зарита дълбоко някъде. В плен на чудовищата, хората се опитват да намерят свободата си.…

Четвърта глава Настигнахме останалите, докато през това време убивах чудовищата. Улучвах почти всичките. Постепенно отново свикнах да използвам оръжие, като ставах все по-добра. Деси…